Search

Tyfu’r Eglwys

Fe’n gelwir fel disgyblion Crist i rannu ein ff ydd a’n cred yn Nuw fel y gall eraill eu profi . Nid rhywbeth bwriadol neu rywbeth sydd wedi ei gynllunio yw hyn. Fel disgyblion Iesu, rydym yn adnabod ein hangen parhaus am ras, a rhannwn hynny fel y byddai claf am rannu iachâd ag eraill sydd angen meddyg. Yn yr ystyr hwn, ymwnelo twf yr Eglwys â chynnydd mewn gras yn ogystal â chynnydd mewn niferoedd. Y twf yr erfyniwn amdano yw aeddfedrwydd yng Nghrist (Eff esiaid 4:13); ac eto, gan fod cariad Crist yn ein gorfodi, ni allwn beidio rhannu ein gobaith ag eraill. Mae tyfu’r Eglwys felly’n cwmpasu twf mewn niferoedd a thwf mewn aeddfedrwydd ysbyrdol.

O Dduw,
rwyt yn fy ngalw i brofi a
gweld dy fod yn wir Dduw.
Cyfeiria fy mywyd
er mwyn imi gynyddu mewn gras,
rhodd dy gariad i mi.
Cynhyrfa fy mywyd
er mwyn imi rannu daioni dy gariad gydag eraill.
Ffurfi a fy mywyd
er mwyn imi hau hadau  ydd mewn eraill.
Ysbrydola fy mywyd
er mwyn imi adlewyrchu galwad dy Eglwys
i’r gymuned ehangach.
Bydd gariad fy mywyd
fel y gallaf dyfu yn nes atat
a’th wneud yn weladwy yn y byd heddiw.
Yng nghariad Crist. Amen.