BORE COFFI NADOLIG.
CHRISTMAS COFFEE MORNING.


Yn Eglwys Sant Pedr/St Peters Church.
DuddMercher 14 Rhagfyr/Wedneday 14 December.
10:00am - 12:30pm.
Croeso I bawb/ Welcome to all.