Ardal Gweinidogeath/Ministry Area
Y Cymun Bendigaid Undebol/United Holy Eucharist
Ebrill 30 April
   Eglwys St Pedr Church
Machynlleth
 9.30am
Pregethwr Gwadd / Guest Preacher
Y Tra Pharchedig / The Very Reverend Kathy Jones
 Deon Cadeirlan Bangor / Dean of Bangor Cathedral
  yn ddilyn /followed by
Cyfarford Blynyddol Cyffredinol / Annual General Meeting
      Lluniaeth ar gael / Refreshments available

Mae gan bob person lleyg y mae eu henwau ar Rol Etholwyr y Plwyf hawl i siarad a phleidleisio, ac argymhellir hwy yn daer i ddod i’r Cwrdd.

All lay people whose names are on the Electoral Roll of the Parish are entitled to speak and to vote and are strongly urged to attend the meeting.