EGLWYS ST PEDR / ST PETER’S CHURCH

MACHYNLLETH


DIWRNOD PRISIANT VALUATION DAY

gan / by

 

HALLS OF SHREWSBURY

 

ar / on

 

Dydd Gwener, 8fed Medi 2017

Friday, 8th September 2017

 

10 00am - 2 00pm

 

I’w gynnal yn Eglwys St Pedr, Machynlleth

 

To be held at St. Peter’s Church, Machynlleth

 

PRISIAD YN £2.00 AM BOB EITEM

 

VALUATIONS AT £2.00 PER ITEM

 

Lluniaeth Ysgafn ar gael

 

Light Refreshments Available

 

ELW TUAG AT EGLWYS ST. PEDR

PROCEEDS TOWARDS ST PETER’S CHURCH