Cafe Church

Caffi
Café Church

Newid dyddiadau!
Change of dates!

Cyfarfod mis Hydref - 29 Hydref
October meeting - 29th October

Sant. Pedr Eglwys - St. Peter’s Church
Machynlleth

Croeso i bawb -All welcome
Mynediad i’r anabl - Disabled Access

Dewch i drafod tensiynau hilior a’r hyn y gallwn ei
wneud amdano.

Come and discuss racial tensions and what we can do
about it.

6 -7.30 pm