Forthcoming Events

This is the page for advertising our forthcoming events.

Please check back regularly so that you don't miss anything.

If you have an event you'd like to see here, use the Contact Us page to let us know about it.


 

Corris Open Day

open day poster holy trinity 2017


 

EGLWYS ST PEDR / ST PETER’S CHURCH

MACHYNLLETH


DIWRNOD PRISIANT VALUATION DAY

gan / by

 

HALLS OF SHREWSBURY

 

ar / on

 

Dydd Gwener, 8fed Medi 2017

Friday, 8th September 2017

 

10 00am - 2 00pm

 

I’w gynnal yn Eglwys St Pedr, Machynlleth

 

To be held at St. Peter’s Church, Machynlleth

 

PRISIAD YN £2.00 AM BOB EITEM

 

VALUATIONS AT £2.00 PER ITEM

 

Lluniaeth Ysgafn ar gael

 

Light Refreshments Available

 

ELW TUAG AT EGLWYS ST. PEDR

PROCEEDS TOWARDS ST PETER’S CHURCH


 

boble 1Helo Boble,

Hi Folks,

Nos Sul yn noson Caffi yn Sant Pedr

Sunday Night is Café Night at St. Peter’s.

Beth am dod draw a chael gwybod sut caru gymaint Duw i byd
Why not come along and find out how much God loved the world.

Beth mae hynny’n ei olygu i ni yn y byd heddiw?
What does that mean for us in today’s world?

Beth all fod yn ei olygu i chi?
What can that mean for you?

Dechrau am 6 pm gydag ychydig i fwyta.

Starts at 6pm with a bite to eat.

Yna mae gennym Caneuon, addysgu Beibl a gweddi; am ei gilydd a’r byd yr ydym yn byw.

Then we have Songs, Bible teaching and prayer for one another and the world in which we live.

 Efallai ei fod yn ychydig yn frawychus i gerdded i mewn i’r adeilad Eglwys am y tro cyntaf, ond rydym yn cyfarfod i fyny’r grisiau ac mae lifft a thoiled cyfleustera addas i pawb ei ddefnyddio.
Perhaps it’s a bit daunting to walk into the church building for the first time, but we meet upstairs and have a lift and toilet facilities that all can use.

Beth wneud y cam cyntaf? Rydym i gyd groesawgar ac ni fydd yn gofyn i chi wneud unrhyw beth nad ydych yn gyfforddus ag ef.
Why not make that first step. We are all welcoming and won’t ask you to do anything with which you are not comfortable.

Pwy a ŵyr beth y gallech ennill?
Who knows what you might gain?

Rydym yn gobeithio y byddwch yn cael cymrodoriaeth ac yn dod o hyd i fffrindiau newydd wrthi ni edrych ar a llyfr Ioan.
We hope you will have fellowship and new friends as we look at the book of John.

boble 2 boble 3

6 Awst 6pm - 6th August 6pm

I fyny’r grisiau yn Y Llofft yn Eglwys Sant Pedr
Upstairs in Y Llofft in St. Peter’s Church, Machynlleth

Lle y mae SAnt Pedr – tu ôl i’r hyn yr oeddwn yn I.G Owen y a bron gyferbyn yn y TAbernacl

Where is St. Peter’s – behind what was I G Owen’s and almost opposite the Tabernacle.


 

 

Barbecue Llanwrin

There will be a BBQ at Llanwrin Church on Sunday 20th August 2017 starting at 4.30 pm. All welcome.

BBQ


 

Valuation Day

Halls Valluation Day will be held at St Peters Church on Friday 8th September between 10am and 2.00pm, light refreashments will be served. We are looking for volunteers, if you are able to help a list will be available in Church.

All proceeds will go towards the upkeep of the Church.

So, now's the time to collect your treasures ready for the day


.