Forthcoming Events

This is the page for advertising our forthcoming events.

Please check back regularly so that you don't miss anything.

If you have an event you'd like to see here, use the Contact Us page to let us know about it.


 

Bilingual Xmas Coffee Poster


 

Poster ar word Tachwedd2019


 

CAWL A CHLONC poster A4 7 10 19 1


 

Diwrnod Rhuban Gwyn 2019

Dydd Sadwrn 23ain Tachwedd 2019
Taith gerdded yng ngolau cannwyll Machynlleth Diwrnod Rhuban Gwyn 2019

10am cydosod Eglwys Sant Pedr
10.30am ar droed o Eglwys Sant Pedr
i Y Plas
11am areithiau Eglwys Sant Pedr

Cerddwch gyda ni wrth i ddynion a menywod ddod at ei gilydd i ddod â thrais yn erbyn menywod i ben,
i gefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn.
Manylion pellach i ddilyn.
Noddir gan Joyce Watson AC.

ribbon1ribbon2

White Ribbon Day 2019

Saturday 23rd November 2019
Machynlleth candlelight walk

10am assemble St Peter’s Church
10.30am walk from St Peter’s to Y Plas
11am speeches St Peter’s Church

Walk with us as men and women come together to end violence against women, in support of the White Ribbon campaign.
Further details to follow.
Sponsored by Joyce Watson AM


 

Tîm Bugeiliol - Pastoral Team

CAWL A CHLONC
Dydd Iau / Thursday
Tachwedd 7 November
am 12 o’r gloch / 12 noon

cawl

 

~~~

pudding

Te Nadolig a Charolau
Christmas Tea and Carols

Dydd Iau / Thursday
Rhagfyr 5 December
am 3 o'r gloch / 3pm

Y Llofft, Eglwys St Pedr
St Peter’s church, Machynlleth

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni
We look forward to your company

Rhowch wybod i Parch Jen neu Rachal Sear
os byddwch yn gallu ymuno â ni.
Please let us know if you are able to join us.
Revd Jen (077 489 77304); Rachal Sear (077 365 67454)