Cawl a Chlonc

Roedd Dydd Iau Tachwedd 3ydd yn ddiwrnod cyffrous  i ni fel Tîm Bugeiliol  wrth inni gynnal  ein sesiwn gyntaf o Cawl a Chlonc  lan llofft  yn Eglwys St Pedr  gan ddefnyddio’r cyfleusterau gwych  sydd ar gael  yno. Daeth nifer dda ynghyd o’r Ardal Weinidogaeth  i fwynhau cinio ysgafn wedi’i baratoi gan y tîm. Yna  i ddilyn cawsom y pleser o gwmni Matt ac Anna o Eglwys Mallwyd a ddaeth i’n diddanu gyda  deuawdau hyfryd ar yr organ a’r ffidil.

Thursday Novemeber 3rd was an exciting day for us as a Pastoral Team when  we held our first Cawl a Chlonc  session in the mezzanine at St Peter’s Church, using the wondreful facilities available. There was a good gathering from across the Ministry Area who came to enjoy a light lunch prepared by the team. After lunch  it was a pleasure to have  Matt and Anna with us from Mallwyd Church who entertained us with beautiful duets on the organ and violin.