Cawl a Chlonc 9/11/17

Cynhaliwyd sesiwn tra arbennig yn St Pedr yn ddiweddar pan wahoddwyd rhieni ifanc a’u plant bach atom dros ginio ysgafn.
Braf iawn oedd gweld yr hen a’r ifanc yn mwynhau cwmni ei gilydd. Gobeithiwn ddatblygu ‘r berthynas hyfryd yma mewn sesiynau pellach.

A very special session was recently held when young parents and their babies/ toddlers were invited to join us for a light lunch. It was delightful to see the young and old enjoying each other’s company. We hope to develop this wonderful relationship in future sessions.

 

The Pastoral Team
gratefully acknowledges
the support of
D W Simmons
(market street stall )
to
‘Cawl a Chlonc’

for the generous supply of fruit and vegetables

 

Mae’r Tîm Bugeiliol
yn cydnabod yn ddiolchgar gefnogaeth
D W Simmons
i
‘Cawl a Chlonc’

am y cyflenwad hael o lysiau a ffrwythau

cac 1 cac 2

cac3 cac 4