Llanwrin Carol Service

GWASANAETH
CAROLAU ADFENT
EGLWYS LLANWRIN
ADVENT CAROL SERVICE
RHAGFYR 3 DECEMBER
5pm
CROESO CYNNES I BAWB
A WARM WELCOME TO ALL