Noah's Ark

At Reini/Gofalwyr a Phlant [ babanod ac oedran cyn- ysgol]
For Parents/Carers and Children [Babies and pre-school age]
Hoffech chi gwmni cyfeillgar? Yna dewch atom i gael Arch Noa yn
Eglwys Llanwrin.
Would you enjoy friendly company? Then come and join us for Noah’s
Ark in Llanwrin Church.
Fel syndod arbennig mae gennym storïwr yn dod i’n gweld ni.
As a special surprise we have a Storyteller coming to see us.
Dydd Mawrth 13th Chwefror rhwng 9.30 -11.00
Tuesday 113th February between 9.30-11
Edrychwn ymlaen at gael cwmni.
We look forward to having your company. Am fwy o wybodaeth/for
further information ffoniwch/contact Sandra Wheeler ar/on 01650 521889