Tîm Bugeiliol - Pastoral Team

CAWL A CHLONC
Dydd Iau / Thursday
Tachwedd 7 November
am 12 o’r gloch / 12 noon

cawl

 

~~~

pudding

Te Nadolig a Charolau
Christmas Tea and Carols

Dydd Iau / Thursday
Rhagfyr 5 December
am 3 o'r gloch / 3pm

Y Llofft, Eglwys St Pedr
St Peter’s church, Machynlleth

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni
We look forward to your company

Rhowch wybod i Parch Jen neu Rachal Sear
os byddwch yn gallu ymuno â ni.
Please let us know if you are able to join us.
Revd Jen (077 489 77304); Rachal Sear (077 365 67454)