Diwrnod Rhuban Gwyn 2019

Dydd Sadwrn 23ain Tachwedd 2019
Taith gerdded yng ngolau cannwyll Machynlleth Diwrnod Rhuban Gwyn 2019

10am cydosod Eglwys Sant Pedr
10.30am ar droed o Eglwys Sant Pedr
i Y Plas
11am areithiau Eglwys Sant Pedr

Cerddwch gyda ni wrth i ddynion a menywod ddod at ei gilydd i ddod â thrais yn erbyn menywod i ben,
i gefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn.
Manylion pellach i ddilyn.
Noddir gan Joyce Watson AC.

ribbon1ribbon2

White Ribbon Day 2019

Saturday 23rd November 2019
Machynlleth candlelight walk

10am assemble St Peter’s Church
10.30am walk from St Peter’s to Y Plas
11am speeches St Peter’s Church

Walk with us as men and women come together to end violence against women, in support of the White Ribbon campaign.
Further details to follow.
Sponsored by Joyce Watson AM