Search

St. Tudur - Darowen

St. Tudur - Darowen

Y mae Eglwys Sant Tudur y bedwaredd Eglwys i gael ei hadeiladu ar y safle yma. Cafodd y gyntaf ei hadeiladu yn y seithfed ganrif ar eu presennol yn 1862. Y mae'r gwasanaethau yn parhau i'w cynnal yn yr iaith Cymraeg a hynny unwaith neu ddwywaith y mis. Cynhelir y Blygain flynyddol ar yr 8fed o Ionawr a daw partïon i ganu o bell ac agos.
 
St Tudur's Church is the fourth church to be built on this site. The first was built in the seventh century, and the present church was built in 1862. Services continue to be held in the Welsh language once or twice a month. The annual Plygain takes place on the 8th of January and parties come from far and wide to sing.
 
FB IMG 1567965756225